Home » Algemeen » Voor en nadelen

VOOR EN NADELEN RT-CGM


Wat zijn de voor- en nadelen?

Met RT-CGM is het mogelijk om ook bij sterk schommelende bloedglucosewaarden (meer) grip te krijgen op de diabetes. Dit verkleint de kans op complicaties en verhoogt de kwaliteit van leven. Wel moeten ‘gebruikers’ goed op de hoogte zijn van hun diabetes en al langere tijd intensief behandeld worden met insuline (in principe met de insulinepomp). Er zijn ook glucosesensors die ‘stand alone’ werken en dus niet verbonden zijn met een insulinepomp. Deze worden soms gebruikt als diagnostisch instrument voor een beperkte periode. Voor alle systemen geldt: Het gebruik ervan vraagt inzet en motivatie van het behandelteam, maar vooral van de patiënt zelf. Als die niet voldoende gemotiveerd is, zal de arts geen indicatie geven voor RT-CGM.

Voordelen:

Het belangrijkste voordeel van de RT-CGM is dat deze de glucose continu meet en dat u direct kunt anticiperen op veranderende glucosewaarden. U wordt gewaarschuwd bij te hoge of te lage glucosewaarden en wanneer de bloedglucose te snel daalt of stijgt: zo krijgt u inzicht in het verloop van de bloedsuiker.

Nadelen:

• Een belangrijk minpunt is de tijd die verstrijkt tussen de meting en de waarde van de CGM, namelijk 5 minuten. Daarnaast is RT-CGM, met name bij snel veranderende glucosespiegels die dalen tot onder de 2,2 mmol/l minder nauwkeurig dan een vingerprik.
• CGM vervangt de conventionele bloedglucosemeter niet; nog steeds moet u 1-2 keer per dag een vingerprik doen om de RT-CGM meter te ijken met uw bloedglucosemeter.

 

Stel uw vragen aan:

De ervaringsdeskundige.


Marco is 43 jaar, getrouwd en heeft 3 kinderen. Hij werkt als internationaal wedstrijd nagelstylist.
In 2012 is diabetes type 1 vastgesteld. In 2013 kreeg hij een sensor en daarna een insuline pomp.

De medisch deskundigen.


Jacqueline Putker is vanaf 1984 werkzaam in de diabeteszorg. Eerst als groepsleidster, daarna als diabetesverpleegkundige in diverse ziekenhuizen, als auteur van columns en artikelen voor het tijdschrift Diabetes&Leven en als docent en (gast)spreker voor diverse opleidingen. In 2009 verscheen haar boek "diabetes, een rugzak voor het leven". Na een opleiding tot coach (2013) is het haar wens zich als diabetescoach te specialiseren.
 

Bela Pagrach is diabetes verpleegkundige sinds 1998 zowel in de eerste als in de tweede lijn. Sinds 2001 in Ziekenhuis Amstelland, sinds 2007 bij SALT in Zaandam. Haar werkzaamheden binnen de diabetes polikliniek bestaan uit de diabeteszorg voor volwassen , kinderen en zwangeren. Daarbij is ze gespecialiseerd in de diabetische voet, zowel screening en wondbehandeling. Ook verzorgt ze diabetes gerelateerde scholingen en workshops.


John Kölker is sinds 1988 werkzaam in het ziekenhuis en sinds 2003 in de zorg rondom het chronisch zieke kind. De kinderdiabeteszorg is naast astma zorg en obesitas het belangrijkste speerpunt. Dagelijks houdt hij zich bezig met alles rondom sensortherapie bij kinderen en verzorgt hij scholing/training omtrent pomp en sensortherapie bij kinderen. Tevens is hij reeds jaren actief als vrijwilliger bij de Bas van de Goor foundation waar hij sportactiviteiten en sportkampen begeleid bij kinderen met diabetes.
 
Voor het stellen van uw vraag klik hier