Home » Algemeen » Methoden

METHODEN


Methoden

 
Er zijn verschillende methoden voor RT-CMG, namelijk diagnostisch gebruik en therapeutisch gebruik.

Diagnostisch

Wanneer de behandeld arts besluit om CGM therapie toe te passen om patronen in het verloop van de bloedglucosewaarden vast te stellen, spreken we van diagnostisch gebruik. U gebruikt dan een meter voor de duur van de werking van één sensor (5-7 dagen). De metingen van het apparaat worden niet zichtbaar; er is sprake van ‘blind gebruik’. De internist leest achteraf de waarden uit.

Therapeutisch

 
Wanneer de behandeling erop gericht is uzelf inzicht te geven in de schommelingen in uw bloedglucosewaarden, is er sprake van therapeutisch gebruik. U kunt de waarden dan direct aflezen. De behandeling stopt zodra de behandelend arts vaststelt dat u een langdurig stabiele instelling hebt bereikt.

 

Stel uw vragen aan:

De ervaringsdeskundige.


Marco is 43 jaar, getrouwd en heeft 3 kinderen. Hij werkt als internationaal wedstrijd nagelstylist.
In 2012 is diabetes type 1 vastgesteld. In 2013 kreeg hij een sensor en daarna een insuline pomp.

De medisch deskundigen.


Jacqueline Putker is vanaf 1984 werkzaam in de diabeteszorg. Eerst als groepsleidster, daarna als diabetesverpleegkundige in diverse ziekenhuizen, als auteur van columns en artikelen voor het tijdschrift Diabetes&Leven en als docent en (gast)spreker voor diverse opleidingen. In 2009 verscheen haar boek "diabetes, een rugzak voor het leven". Na een opleiding tot coach (2013) is het haar wens zich als diabetescoach te specialiseren.
 

Bela Pagrach is diabetes verpleegkundige sinds 1998 zowel in de eerste als in de tweede lijn. Sinds 2001 in Ziekenhuis Amstelland, sinds 2007 bij SALT in Zaandam. Haar werkzaamheden binnen de diabetes polikliniek bestaan uit de diabeteszorg voor volwassen , kinderen en zwangeren. Daarbij is ze gespecialiseerd in de diabetische voet, zowel screening en wondbehandeling. Ook verzorgt ze diabetes gerelateerde scholingen en workshops.


John Kölker is sinds 1988 werkzaam in het ziekenhuis en sinds 2003 in de zorg rondom het chronisch zieke kind. De kinderdiabeteszorg is naast astma zorg en obesitas het belangrijkste speerpunt. Dagelijks houdt hij zich bezig met alles rondom sensortherapie bij kinderen en verzorgt hij scholing/training omtrent pomp en sensortherapie bij kinderen. Tevens is hij reeds jaren actief als vrijwilliger bij de Bas van de Goor foundation waar hij sportactiviteiten en sportkampen begeleid bij kinderen met diabetes.
 
Voor het stellen van uw vraag klik hier