Home » Algemeen » Indicatie

INDICATIE


Indicatie

Het gebruik van de RT-CGM vraagt veel inzet en deskundigheid van zowel het behandelteam als de gebruiker. Om dit proces zorgvuldig te laten verlopen heeft de Nederlandse Diabetes Federatie op basis van wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaring een protocol opgesteld. Hierin staat welke specifieke groepen mensen met diabetes onder welke omstandigheden in aanmerking kunnen komen voor gebruik van de RT-CGM.

In het kort zijn dit de indicatiecriteria:

• Kinderen met diabetes type 1
• Volwassenen met slecht ingestelde diabetes type 1; mensen die ondanks goede controle toch een hoog HbA1c houden (>8% of >64 mmol/mol))
• Zwangere vrouwen met diabetes type 1 of 2

Bijzondere indicaties zijn:

• Mensen met diabetes type 1 die baat hebben bij RT-CGM ter verlichting van hun ziektelast en verbetering van de kwaliteit van leven. Deze indicatiestelling moet door een psycholoog gedaan worden.
• Mensen met diabetes type 1 die ook andere aandoeningen hebben, bijvoorbeeld multipele sclerose of die een herseninfarct hebben gehad en daardoor niet in staat zijn zelf hun bloedglucose te meten.
• Mensen met diabetes type 1 met epilepsie: Met RT-CMG kunnen zij beter onderscheid maken tussen een epileptische aanval of een hypo en bovendien hypo’s voorkomen omdat die een epileptische aanval zouden kunnen uitlokken.
• Mensen met diabetes type 1 die beroepsmatig schade ondervinden door de wisselende bloedglucosewaarden, waardoor zij hun beroep niet meer uit kunnen oefenen, zoals (vrachtwagen)chauffeurs, artsen, verpleegkundigen.
 

Klik hier voor de volledige NDF indicatiecriteria.

 

Stel uw vragen aan:

De ervaringsdeskundige.


Marco is 43 jaar, getrouwd en heeft 3 kinderen. Hij werkt als internationaal wedstrijd nagelstylist.
In 2012 is diabetes type 1 vastgesteld. In 2013 kreeg hij een sensor en daarna een insuline pomp.

De medisch deskundigen.


Jacqueline Putker is vanaf 1984 werkzaam in de diabeteszorg. Eerst als groepsleidster, daarna als diabetesverpleegkundige in diverse ziekenhuizen, als auteur van columns en artikelen voor het tijdschrift Diabetes&Leven en als docent en (gast)spreker voor diverse opleidingen. In 2009 verscheen haar boek "diabetes, een rugzak voor het leven". Na een opleiding tot coach (2013) is het haar wens zich als diabetescoach te specialiseren.
 

Bela Pagrach is diabetes verpleegkundige sinds 1998 zowel in de eerste als in de tweede lijn. Sinds 2001 in Ziekenhuis Amstelland, sinds 2007 bij SALT in Zaandam. Haar werkzaamheden binnen de diabetes polikliniek bestaan uit de diabeteszorg voor volwassen , kinderen en zwangeren. Daarbij is ze gespecialiseerd in de diabetische voet, zowel screening en wondbehandeling. Ook verzorgt ze diabetes gerelateerde scholingen en workshops.


John Kölker is sinds 1988 werkzaam in het ziekenhuis en sinds 2003 in de zorg rondom het chronisch zieke kind. De kinderdiabeteszorg is naast astma zorg en obesitas het belangrijkste speerpunt. Dagelijks houdt hij zich bezig met alles rondom sensortherapie bij kinderen en verzorgt hij scholing/training omtrent pomp en sensortherapie bij kinderen. Tevens is hij reeds jaren actief als vrijwilliger bij de Bas van de Goor foundation waar hij sportactiviteiten en sportkampen begeleid bij kinderen met diabetes.
 
Voor het stellen van uw vraag klik hier