Home » Kinderen » Glucosesensor bij kinderen

GLUCOSESENSOR BIJ KINDEREN


Kinderen

 

NDF criteria

Voor het gebruik van RT-CGM zijn criteria opgesteld door de NDF. Ook wordt een evaluatie voorbereid om te zien wat de resultaten zijn en hoe de techniek verder kan groeien. Op dit moment zijn de criteria jonge leeftijd (< 6 jaar), ongevoeligheid voor hypo’s (Hypoglycemia unawareness), blijvende last van bloedglucoseschommelingen, ernstige hinder daarbij op het functioneren (psychisch en/of lichamelijk) en zogenaamde co-morbiditeit (bijkomende ziektes en aandoeningen). Daarnaast zijn er inclusiecriteria aangelegd (uitvoerige informatie hierover is hier te vinden) .

Zwangerschap

 
Een perfecte diabetesinstelling is in het belang van de aanstaande moeder en in het belang van het kind. Dankzij een goede diabetes¬instelling neemt de kans op ernstige afwijkingen bij het ongeboren kindje van bijvoorbeeld het hartje, het skelet of het centraal zenuwstelsel sterk af. Het is verstandig om ruim vóór de zwanger¬schap een goede diabetesregulatie te hebben, bij voorkeur minimaal een half jaar voor de geplande zwangerschap. Tijdens de zwangerschap neemt de insuline¬behoefte sterk toe. Aan het einde van de zwangerschap is de behoefte aan insuline ongeveer verdubbeld. Na de bevalling daalt de insulinebehoefte zeer sterk. Het is dan ook belangrijk om hier alert op te zijn om ernstige hypo’s te voorkomen. RT-CGM kan voor vrouwen die schommelende waarden blijven houden en voor vrouwen die last hebben van (ernstige) hypo’s een uitkomst zijn.

 

Stel uw vragen aan:

De ervaringsdeskundige.


Marco is 43 jaar, getrouwd en heeft 3 kinderen. Hij werkt als internationaal wedstrijd nagelstylist.
In 2012 is diabetes type 1 vastgesteld. In 2013 kreeg hij een sensor en daarna een insuline pomp.

De medisch deskundigen.


Jacqueline Putker is vanaf 1984 werkzaam in de diabeteszorg. Eerst als groepsleidster, daarna als diabetesverpleegkundige in diverse ziekenhuizen, als auteur van columns en artikelen voor het tijdschrift Diabetes&Leven en als docent en (gast)spreker voor diverse opleidingen. In 2009 verscheen haar boek "diabetes, een rugzak voor het leven". Na een opleiding tot coach (2013) is het haar wens zich als diabetescoach te specialiseren.
 

Bela Pagrach is diabetes verpleegkundige sinds 1998 zowel in de eerste als in de tweede lijn. Sinds 2001 in Ziekenhuis Amstelland, sinds 2007 bij SALT in Zaandam. Haar werkzaamheden binnen de diabetes polikliniek bestaan uit de diabeteszorg voor volwassen , kinderen en zwangeren. Daarbij is ze gespecialiseerd in de diabetische voet, zowel screening en wondbehandeling. Ook verzorgt ze diabetes gerelateerde scholingen en workshops.


John Kölker is sinds 1988 werkzaam in het ziekenhuis en sinds 2003 in de zorg rondom het chronisch zieke kind. De kinderdiabeteszorg is naast astma zorg en obesitas het belangrijkste speerpunt. Dagelijks houdt hij zich bezig met alles rondom sensortherapie bij kinderen en verzorgt hij scholing/training omtrent pomp en sensortherapie bij kinderen. Tevens is hij reeds jaren actief als vrijwilliger bij de Bas van de Goor foundation waar hij sportactiviteiten en sportkampen begeleid bij kinderen met diabetes.
 
Voor het stellen van uw vraag klik hier