Home » Algemeen » Kalibreren

KALIBREREN


Wat is een goed moment om uw glucosesensor te kalibreren?

 
U kunt het beste kalibreren als uw bloedglucose niet sterk stijgt of daalt, en bij voorkeur op vaste tijdstippen. Bijvoorbeeld bij het opstaan of vóór een maaltijd. Na een maaltijd is de kans groot dat uw bloedglucose snel verandert. Op het scherm van de sensor zijn dan pijltjes zichtbaar waaraan u kunt zien of uw bloedsuiker snel aan het stijgen of dalen is. Als u op dat moment een kalibratie uitvoert is het risico groot dat u de sensor verkeerd ‘ijkt’. De sensor geeft in geval van een groot verschil altijd een foutmelding; hij gaat pas verder met meten als hij een correcte kalibratie krijgt. Na zo’n foutmelding kunt u de kalibratie 10 minuten later nog eens doen. Denk ook aan handen wassen voordat u gaat meten!

Verschillende waarden

 
U zult ontdekken dat de waarde die de glucosesensor aangeeft soms afwijkt van wat u meet via een vingerprik. De reden is dat de glucosesensor de glucosewaarde onderhuids meet en niet in het bloed. Hierdoor loopt de meting van de sensor zo’n 5-20 minuten achter op de vingertopmeting. Bij snelle veranderingen van de bloedglucose, bijvoorbeeld na een snack of maaltijd, bij inspanning of na het geven van een insulinebolus kan er zelfs tot 20 procent verschil zijn tussen de waarde onderhuids en in het bloed.


 

Stel uw vragen aan:

De ervaringsdeskundige.


Marco is 43 jaar, getrouwd en heeft 3 kinderen. Hij werkt als internationaal wedstrijd nagelstylist.
In 2012 is diabetes type 1 vastgesteld. In 2013 kreeg hij een sensor en daarna een insuline pomp.

De medisch deskundigen.


Jacqueline Putker is vanaf 1984 werkzaam in de diabeteszorg. Eerst als groepsleidster, daarna als diabetesverpleegkundige in diverse ziekenhuizen, als auteur van columns en artikelen voor het tijdschrift Diabetes&Leven en als docent en (gast)spreker voor diverse opleidingen. In 2009 verscheen haar boek "diabetes, een rugzak voor het leven". Na een opleiding tot coach (2013) is het haar wens zich als diabetescoach te specialiseren.
 

Bela Pagrach is diabetes verpleegkundige sinds 1998 zowel in de eerste als in de tweede lijn. Sinds 2001 in Ziekenhuis Amstelland, sinds 2007 bij SALT in Zaandam. Haar werkzaamheden binnen de diabetes polikliniek bestaan uit de diabeteszorg voor volwassen , kinderen en zwangeren. Daarbij is ze gespecialiseerd in de diabetische voet, zowel screening en wondbehandeling. Ook verzorgt ze diabetes gerelateerde scholingen en workshops.


John Kölker is sinds 1988 werkzaam in het ziekenhuis en sinds 2003 in de zorg rondom het chronisch zieke kind. De kinderdiabeteszorg is naast astma zorg en obesitas het belangrijkste speerpunt. Dagelijks houdt hij zich bezig met alles rondom sensortherapie bij kinderen en verzorgt hij scholing/training omtrent pomp en sensortherapie bij kinderen. Tevens is hij reeds jaren actief als vrijwilliger bij de Bas van de Goor foundation waar hij sportactiviteiten en sportkampen begeleid bij kinderen met diabetes.
 
Voor het stellen van uw vraag klik hier