Home » Algemeen » Welke sensor?

CONTINUE GLUCOSE MONITORING


Continue glucosemonitoring: welke sensor past bij u?

Overweegt u om een glucosesensor te gaan gebruiken? Dan kan het zijn dat uw arts of diabetesverpleegkundige voorkeur heeft voor een bepaalde sensor. Om u goed te informeren hebben wij de belangrijkste kenmerken van de verschillende CGM-systemen voor u op een rijtje gezet.

ENLITE SENSOR MEDTRONIC

• Aantal metingen: de Enlite meet de glucosespiegel elke vijf minuten.

• Aantal gebruiksdagen: de Enlite kan 6 dagen gebruikt worden en is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen

• Bereik tussen zender en ontvanger is 1,8 meter.

• Kalibreren wordt geadviseerd op stabiele momenten, dus niet bij snel stijgende of dalende bloedglucosewaarden.

• Waarschuwingen: U kunt voorspellende alarmen (bij snel stijgende of dalende bloedglucosewaarden) laten afgaan op 5, 10, 15, 20, 25 of 30 minuten voordat de grens voor een hyper of hypo bereikt is, zodat u op tijd actie kunt ondernemen. Voorspellende alarmen waarschuwen al 30 minuten voordat de hypo of hypergrens is bereikt.

• Trendpijlen laten zien hoe snel de glucosewaarde in de laatste 20 minuten is veranderd en hoe de glucosewaarden zich ontwikkelen.

• 98% van alle hypo’s wordt gedetecteerd en door Enlite in combinatie met het MiniMed Paradigm® 4. De MiniMed® VEO™ met Lage Glucose: Stoppen, in combinatie met continue glucosemonitoring.

• Naald: de naald van de sensor kunt u onzichtbaar inbrengen (inbrenghoek van 90 graden, loodrecht) In te brengen met één druk op de knop.

• Rapporten: CareLink® Personal-software is een veilig, op internet gebaseerd programma dat u een beter inzicht biedt in uw persoonlijke glucosepatronen. CareLink® Personal is naast de PC ook geschikt voor Apple computers.
 
1. R.M. Bergenstal, Threshold-Based Insulin-Pump Interruption for Reduction of Hypoglycemia, N Engl J Med 2013; 369:224-232 July 18, 2013
2. Ly T.T, Nicholas J.A., Retterath A. et al. Reduction of Severe Hypoglycemia with Sensor-Augmented Insulin Pump Therapy and Automated Insulin Suspension in Patients with Type 1 Diabetes [abstract]. Diabetes 2013; 62 (supplement 1): 228-OR

DEXCOM G4 PLATINUM

 

• Aantal metingen: de Dexcom G4 meet elke vijf minuten uw bloedglucosewaarde.

• Aantal gebruiksdagen: de sensor kan maximaal zeven dagen worden gedragen.

• Waarschuwingen: Met trendgrafieken en trendpijlen laat het Dexcom G4-systeem u weten wat de hoogte van uw glucosewaarde is, welke richting deze op gaat en hoe snel dit gaat. Hiermee kunt u hypo’s voorkomen.

• Bereik tussen zender en ontvanger is 6 meter.

• De Dexcom G4 PLATINUM is beschikbaar voor kinderen vanaf 2 jaar. Hierbij is sensorplaatsing op de buik of het bovenste gedeelte van de bil goedgekeurd bij kinderen. Bij volwassenen is de goedgekeurde plaats voor het aanbrengen van de sensor de buik.

• Het Dexcom G4 PLATINUM systeem is niet goedgekeurd voor gebruik bij zwangere
vrouwen of personen die dialyse ondergaan.

• Geringe vertragingstijd:
Door diverse factoren meet de Dexcom sensor heel nauwkeurig, met name in het lage gebied. Met andere woorden: de sensor ziet eerder kleinere veranderingen. In praktijk zorgt dit voor een geringe vertragingstijd. Bij de Dexcom sensor is deze technisch vertragingstijd 5 minuten. Daarnaast is er nog de fysiologische vertragingstijd die ook circa 5 minuten is. De totale vertragingstijd van 10 minuten is korter dan bij andere sensoren.

• Rapporten: Dexcom STUDIO™ - datamanagement software met simpele navigatie en illustratieve grafieken helpen u kritische patronen snel en gemakkelijk te herkennen. Kan op elk moment worden gekalibreerd. Door de nauwkeuriger meting en de korte vertragingstijd loopt de Dexcom G4 minder achter bij snelle veranderingen en kan daardoor ook gekalibreerd kan worden tijdens een snelle verandering.

• Trendpijlen: Verandering van glucosewaarden ziet u in het venster van de ontvanger door middel van een pijl. De pijl in het scherm geeft aan of de glucosewaarde stijgt, daalt of stabiel blijft. De trendgrafiek op de ontvanger is zichtbaar te maken voor het laatste uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur en 24 uur.

• De nauwkeurigheid van sensoren wordt weergeven in de zogenoemde MARD ( Mean Average Relative Difference). Hoe lager het getal, hoe beter het resultaat. De claim voor de Dexcom G4 is op dit moment 11% MARD. Uit onafhankelijke onderzoeken blijkt dat deze MARD in de loop van de draagtijd daalt. 25% van de Dexcom sensoren heeft na twee dagen een MARD van minder dan 8%. Bij andere sensoren is een stijging van het MARD zichtbaar gedurende de draagtijd.

ABBOTT – FREESTYLE NAVIGATOR II

 

• Aantal metingen: FreeStyle Navigator II meet elke minuut van de dag uw glucose (1440 metingen per dag) en waarschuwt bij schommelingen in uw glucose. Zo kunt u hypo’s en hypers voorkomen.

• FreeStyle Navigator II beschikt over een ingebouwde bloedglucosemeter voor het uitvoeren van makkelijke kalibratie. Een ander apparaat er naast is niet nodig.

• Bereik: het bereik tussen zender en ontvanger is 30 meter

• Waarschuwingen: het systeem waarschuwt bij hoge en lage bloedglucosewaarden en bij schommelingen; de alarmen worden op uw ontvanger weergegeven als een melding. De naam van het alarm wordt geel gemarkeerd, behalve Lage-glucosealarmen, die rood zijn. U kunt ook met geluid of vibraties attent gemaakt worden op een alarm, dit is afhankelijk van uw alarminstellingen.

• Kalibreren wordt geadviseerd op stabiele momenten, dus niet bij snel stijgende of dalende bloedglucosewaarden.

• Aantal gebruiksdagen: De FreeStyle Navigator II werkt via een sensor die maximaal vijf dagen gedragen kan worden. De sensor kan worden aangebracht op de bovenarm of buik
Naald: de sensornaald is slechts 5 mm lang en wordt vrijwel pijnloos net onder de huid geplaatst.

• Het FreeStyle Navigator II continue glucose-controlesysteem is geïndiceerd voor het continu meten van de glucosespiegel in interstitieel vocht bij mensen (6 jaar en ouder)

• Rapporten: De metingen van FreeStyle Navigator II kunnen eenvoudig worden uitgelezen
met behulp van het vernieuwde softwareprogramma Co-Pilot 4.2.1. en de Free-Style navigator Plug-in versie 2.1. Deze software kunt u eenvoudig downloaden. Deze software is te gebruiken voor Windows 7 en alle eerdere systemen.

• Kleine ontvanger met kleurenscherm.

 

Stel uw vragen aan:

De ervaringsdeskundige.


Marco is 43 jaar, getrouwd en heeft 3 kinderen. Hij werkt als internationaal wedstrijd nagelstylist.
In 2012 is diabetes type 1 vastgesteld. In 2013 kreeg hij een sensor en daarna een insuline pomp.

De medisch deskundigen.


Jacqueline Putker is vanaf 1984 werkzaam in de diabeteszorg. Eerst als groepsleidster, daarna als diabetesverpleegkundige in diverse ziekenhuizen, als auteur van columns en artikelen voor het tijdschrift Diabetes&Leven en als docent en (gast)spreker voor diverse opleidingen. In 2009 verscheen haar boek "diabetes, een rugzak voor het leven". Na een opleiding tot coach (2013) is het haar wens zich als diabetescoach te specialiseren.
 

Bela Pagrach is diabetes verpleegkundige sinds 1998 zowel in de eerste als in de tweede lijn. Sinds 2001 in Ziekenhuis Amstelland, sinds 2007 bij SALT in Zaandam. Haar werkzaamheden binnen de diabetes polikliniek bestaan uit de diabeteszorg voor volwassen , kinderen en zwangeren. Daarbij is ze gespecialiseerd in de diabetische voet, zowel screening en wondbehandeling. Ook verzorgt ze diabetes gerelateerde scholingen en workshops.


John Kölker is sinds 1988 werkzaam in het ziekenhuis en sinds 2003 in de zorg rondom het chronisch zieke kind. De kinderdiabeteszorg is naast astma zorg en obesitas het belangrijkste speerpunt. Dagelijks houdt hij zich bezig met alles rondom sensortherapie bij kinderen en verzorgt hij scholing/training omtrent pomp en sensortherapie bij kinderen. Tevens is hij reeds jaren actief als vrijwilliger bij de Bas van de Goor foundation waar hij sportactiviteiten en sportkampen begeleid bij kinderen met diabetes.
 
Voor het stellen van uw vraag klik hier