Home » Algemeen » Onjuiste meting paracetamol?

ONJUISTE METING PARACETAMOL


Welke bloedglucosemeter gebruikt u om uw glucosesensor te kalibreren? Zijn de teststrips die u gebruikt gevoelig voor paracetamol? Sommige meters geven namelijk een hogere – en niet reële – waarde aan na het gebruik van interfererende stoffen als paracetamol.Het gaat meestal niet om hele grote verschillen, maar het is zeker belangrijk dat u weet of uw teststrips beïnvloed worden door paracetamol. Volgens klinisch chemicus dr. Pauline Verschuure van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop zijn er meer stoffen die interfereren, maar paracetamol is een van de meest gebruikte middelen en is bij elke drogist en supermarkt te verkrijgen. ‘Wij zien in ons laboratorium dat de gemeten waarde hoger ligt na inname van paracetamol, dat is soms al na inname van 1 tablet van 500 mg. De glucose-uitslag kan hierdoor tot wel 2 mmol/l hoger worden. De gemeten waarde moet betrouwbaar zijn om te voorkomen dat mensen onnodig teveel insuline toedienen. Daar zetten wij ons voor in als klinisch chemici.’ 

Juiste meting

Pauline Verschuure benadrukt dat het niet alleen om de juiste meter gaat, maar ook om de juiste handelingen. ‘Wassen mensen hun handen voor de meting, drogen zij die goed af, hoe stuwen ze het bloed…? En, hoe zijn de stripjes bewaard? We zien nogal eens een afwijking doordat het potje, waar de strips in bewaard worden, niet altijd direct na gebruik wordt afgesloten. Allemaal essentiële dingen om een goed meetresultaat te verkrijgen.’

Verkeerde kalibratie

Als de meting met de vingerprik een andere waarde aangeeft dan de werkelijke bloedglucosewaarde, en de waarde die de glucosesensor aangeeft, bestaat het risico dat u verkeerd kalibreert. U kunt dan teveel insuline gaan toedienen op basis van een onjuiste waarde, met het risico op hypo’s. 

Teststrips

Het gaat dus niet om de glucosemeter zelf, maar om de stripjes die gevoelig zijn voor de zgn. ‘interfererende’ stoffen als paracetamol. Wat kunt u zelf doen?
• Lees de bijsluiter van de teststrips nauwkeurig door; hierin staat of er mogelijk interfererende stoffen zijn, zoals paracetamol (in de bijsluiter soms acetominofen genoemd)
• Neem bij twijfel contact op met uw diabetesverpleegkundige.
• Slik geen paracetamol kort voordat u de glucosesensor wilt kalibreren.


Hoe meet u? Tips voor een juiste meting.

• Was uw handen vóór elke bloedtest met water en zeep. Gebruik warm water als u koude handen hebt. Het is moeilijker om bloed af te nemen uit een koude vinger. Bovendien is de vingerprik dan pijnlijker.
• Kies voor elke test een andere vinger. U zal merken dat sommige plekjes minder gevoelig zijn.
• Prik aan de zijkant van uw vinger: die is minder gevoelig.

Het klinisch laboratorium van het St. Anna Ziekenhuis is samen met de Isala klinieken in Zwolle het expertisecentrum voor bloedglucosemetingen. Zij testen de in Nederland meest gangbare bloedglucosemeters en werken aan een landelijk protocol voor leveranciers. Het St. Anna Ziekenhuis heeft een eigen keurmerk ontwikkeld voor bloedglucosemeters: www.laboratorium-stanna.nl/zelfmeten-bloedsuiker. Op deze website staan de meters genoemd waarbij uit onderzoek is gebleken dat er geen invloed is van paracetamol op de glucose-uitslag.

 

Stel uw vragen aan:

De ervaringsdeskundige.


Marco is 43 jaar, getrouwd en heeft 3 kinderen. Hij werkt als internationaal wedstrijd nagelstylist.
In 2012 is diabetes type 1 vastgesteld. In 2013 kreeg hij een sensor en daarna een insuline pomp.

De medisch deskundigen.


Jacqueline Putker is vanaf 1984 werkzaam in de diabeteszorg. Eerst als groepsleidster, daarna als diabetesverpleegkundige in diverse ziekenhuizen, als auteur van columns en artikelen voor het tijdschrift Diabetes&Leven en als docent en (gast)spreker voor diverse opleidingen. In 2009 verscheen haar boek "diabetes, een rugzak voor het leven". Na een opleiding tot coach (2013) is het haar wens zich als diabetescoach te specialiseren.
 

Bela Pagrach is diabetes verpleegkundige sinds 1998 zowel in de eerste als in de tweede lijn. Sinds 2001 in Ziekenhuis Amstelland, sinds 2007 bij SALT in Zaandam. Haar werkzaamheden binnen de diabetes polikliniek bestaan uit de diabeteszorg voor volwassen , kinderen en zwangeren. Daarbij is ze gespecialiseerd in de diabetische voet, zowel screening en wondbehandeling. Ook verzorgt ze diabetes gerelateerde scholingen en workshops.


John Kölker is sinds 1988 werkzaam in het ziekenhuis en sinds 2003 in de zorg rondom het chronisch zieke kind. De kinderdiabeteszorg is naast astma zorg en obesitas het belangrijkste speerpunt. Dagelijks houdt hij zich bezig met alles rondom sensortherapie bij kinderen en verzorgt hij scholing/training omtrent pomp en sensortherapie bij kinderen. Tevens is hij reeds jaren actief als vrijwilliger bij de Bas van de Goor foundation waar hij sportactiviteiten en sportkampen begeleid bij kinderen met diabetes.
 
Voor het stellen van uw vraag klik hier